Kestävää hyvinvointia rakennetaan terveysongelmia ehkäisemällä

Vaalien alla puolueet ja ehdokkaat antavat toinen toistaan kauniimpia ja korkealentoisempia vaalilupauksia. Minäkin olen ehdokkaana luvannut puolustaa erityisesti tiettyjä teemoja ja ryhmiä, kuten lapsia, nuoria ja perheitä, mielenterveyskuntoutujien ja päihdesairaiden palvveluita sekä ikäihmisten ja omaisten äänen kuulemista palvelujen ja hoidon suunnittelussa. Haluan myös huolehtia sote-ammattilaisten tasa-arvoisesta palkkauksesta, työoloista ja hyvinvoinnista. Näiden ryhmien puolustamisen taustalla on näkökulma, joka muodostaa eräänlaisen perustan koko poliittiselle ajattelulleni.

Haluan ratkaista sote-alan haasteet ja ongelmat ”ennemmin kuin myohään”!


Haluan puolustaa palvelujen yhdenvertaisuutta, ennaltaehkäistä terveysongelmia, rakentaa vaikuttavia palveluja ja huolehtia päätöksenteon yhteiskuntavastuullisuudesta eli siitä, että palvelut ovat kaikille saavutettavia, ne perustuvat tutkittuun tietoon ja niillä pyritään maksimoimaan niin työntekjöiden kuin asiakkaiden hyvinvointi. Edellä mainittujen syiden vuoksi olen ehdokkaana juuri Vihreiden listalla.

Miten terveysongelmia ehkäistään?

 1. Auttamalla lapsia, nuoria ja perheitä heti haasteiden ilmetessä eli kootaan palvelut matalan kynnyksen perheneuvolan / perhekeskuksen ympärille.
 2. Lisäresursoimalla lastensuojelun palvelut eli saattamalla lastensuojelun työntekijöiden asiakasmitoitus ja palkkaus kuntoon.
 3. Lisäresursoimalla oppilashuollon palvelut eli jokaiseen peruskouluun oma koulukoutsi tai koulunuorisotyöntekijä, joka on läsnä lapsille koulutyön jokaisena päivänä, ja tämän lisäksi koulukuraattoreita ja koulupsykologeja tarpeen mukaan.
 4. Huolehtimalla työn tekemisen riittävistä resursseista, tasa-arvoisista työehdoista ja työntekijöiden hyvinvoinnista sekä siitä, että johtaminen on lähellä hoitotyön arkea.
 5. Lisäresursoimalla alkuvaiheessa perusterveydenhuollon palvelut ja tekemällä lähipalvelujen uudelleenjärjestämisessä rohkeita kokeiluja, jotta myöhemmin vältetään tarpeettomat jonot erikoissairaanhoidossa (mm. etä- ja iltavastaaotot, digitalisaation fiksu hyödyntäminen, liikkuvat yksiköt jne.)
 6. Tarjoamalla maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille koko alueella (THL:n arvion mukaan säästäisimme tällä päätöksellä valtakunnallisesti vuosittain 1,4 miljoonaa euroa)
 7. Vahvistamalla kilpailutusosaamista ja huolehtimalla, että sote-alan paras osaaminen – oli se sitten järjestöjen, julkisten organisaatioiden tai yritysten tuottamaa – on maksimaalisesti käytössämme.
 8. Turvaamalla matalan kynnykset palvelut mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä mahdollistamalla tarpeen mukaisen jatkohoidon kaikille tarvitseville.
 9. Lisäämällä palveluohjausosaamista järjestöjen tuottamiin palveluihin (mm. velka- ja talousneuvonta, yhteisöllisyys, liikunta ja kulttuuri).
 10. Palvelumuotoilemalla kokonaisvaltainen hoito ja sujuvat hoitopolut erityisesti huomioimalla paljon palveluja käyttävät.
 11. Yhdenmukaistamalla asiakastieto laadukkaaseen järjestelmään ja varmistamalla tiedon turvallinen siirtyminen ja saavutettavuus.

Hyvinvoinnin edistämisessä on tietenkin paljon sellaista hyvinvointiin vaikuttavaa, mistä vastataan jatkossa(kin) kunnissa kuten työllisyystoimet, lasten ja nuorten yhdenvertaisen harrastustoiminnan edistäminen sekä kaikille saavutettavat lähiluonto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut, joten yhteistyötä tarvitaan jatkossakin.

Jos taas terveysongelmat päästetään kasaantumaan, siitä tulee niin taloudellisesti kuin inhimillisesti kaikkein kallein lasku.

On aika investoida ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kestävään hyvinvointiin – yhdenvertaisesti!

Olen Varsinais-Suomen Vihreiden aluevaaliehdokas ja kirjoitus on osa vaalikampanjaani.

aluevaalit aluevaalit2022 eduskuntavaalit eduskuntavaalit2023 ehdokas hyvinvointialueet jäsenäänestys kiitokset kulttuuri lapset nuoret oppilashuolto perheet sosiaalityö taide tutkittutieto Varsinais-Suomen Vihreät varsinais-suomi Vihreät yhdenvertaisuus