Taloudellinen turva on tärkeä osa hyvinvointia

Viisi vuotta sitten työskentelin nuorisoasumisen kentällä ja Hesari oli julkaissut ensin asiakkaani ja sitten oman henkilöhaastatteluni Mun talous -hankkeen tiimoilta, jonka jälkeen hetken kansalaiset ympäri maan kirjoittivat, soittelivat ja pyysivät apua velkaongelmissa oleville lapsilleen, sisaruksilleen ja lapsenlapsilleen. Ihmiset kokivat olevansa tilanteessaan täysin yksin, mikä oli sydäntäsärkevää. Talous- ja velkaneuvonta oli tuolloin kuntien vastuulla ja palvelun taso vaihteli paljon, eikä apua todellakaan saanut helposti.

Viisi vuotta Mun talous -hankeen koordinaattorina opettivat paljon. Opin muun muassa että köyhyys ja ylivelkaantuminen aiheuttavat ihmiselle pitkäaikaisen stressitilan, johon liittyy yleensä myös somaattisia oireita, kuten unettomuutta ja erilaisia kiputiloja. Myös päätöksentekokyky heikkenee.

Mun talous -hankkeessa ideoin velka-asioiden ensiapukurssin, nykyään jotain vastaavaa taitaa jo olla tarjolla. Esille nousi myös huoli ja tarve lisätä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten tietoisuutta talous- ja velkaneuvonnasta ja ylipäätään painottaa talousasioiden puheeksiottamisen merkitystä asiakkaan hyvinvoinnille ja toipumiselle. On turha lääkitä oireita, jos ongelmia aiheuttavaan ”juurisyyhyn” ei saa apua.

Viidessä vuodessa taloushaasteiden ja velka-ongelmien tunnistaminen yhteiskunnassamme on parantunut, mutta tilanne ei kuitenkaan ole millään tavalla hoidossa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 lopussa ulosottovelallisia oli 6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Koko vuoden 2020 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 568 000. Jokaisen sote-ammattilaisen olisikin hyvä tuntea taloushaasteiden yhteys ihmisen terveyteen, erilaisiin elämän kriiseihin, ymmärtää puheeksiottamisen merkitys ja palveluohjauksen tärkeys esim. sosiaalityöntekijälle.

Talous- ja velkakriisi voi syntyä vakavan onnettomuuden, tapaturman tai sairastumisen seurauksena, läheisen kuolemaan tai vaikka sinänsä myönteiseen elämäntapahtuman, kuten lapsen syntymän jälkeen. Ongelmat eivät kuitenkaan synny välttämättä heti, vaan ne kehittyvät usein viiveellä, vähitellen. Sen vuoksi asiakkaalle olisi tärkeää varhaisessa vaiheessa kertoa, että myös taloushaasteisiin on tarjolla apua – ennaltaehkäisevästi.

HALUAN:

  • Tuoda talous- ja velkaneuvonnan osaksi perheneuvolan/perhekeskuksen palveluvalikoimaa vähintäänkin palvelohjauksen kautta ja kohdennettuna erityisesti nuorille perheille
  • Haluan lisätä sote-ammattilaisten osaamista talous- ja velka-asioissa (esim. hyvinvointialueen oma talous- ja velka-asioihin keskittynyt ensiapukurssi)
  • Integroida oman talouden ja velka-asioiden puheeksiottamisen kiinteäksi osaksi terveydenhuollon palveluja

Olen Varsinais-Suomen Vihreiden aluevaaliehdokas ja kirjoitus on osa vaalikampanjaani.


aluevaalit aluevaalit2022 eduskuntavaalit eduskuntavaalit2023 ehdokas hyvinvointialueet jäsenäänestys kiitokset kulttuuri lapset nuoret oppilashuolto perheet sosiaalityö taide tutkittutieto Varsinais-Suomen Vihreät varsinais-suomi Vihreät yhdenvertaisuus