Hyvää maailman luonnon päivää!

Vietin varhaislapsuuteni maaseudulla kodin ja kesämökin lähimetsissä marjastaen, sienestäen, puuhastellen ja samoillen. Kun alakouluikäisenä muutimme lähiöön, aloin harrastaa partiota. Retkeily, vesistöissä liikkuminen sekä vaeltaminen tulivat osaksi elämääni, mistä olen edelleen hyvin kiitollinen. 

Luonto on tärkeä voimavara ja hiljentymisen paikka. Lapsuudessa rakentunut luontosuhde on ohjannut myöhempiä valintojani niin opinnoissa, töissä ja harrastuksissa kuin nyt aikuisiällä myös politiikassa. Vihreät onkin alusta asti ollut itselleni ainoa uskottava luonto- ja ilmastopuolue. 

Vaikka läheisiä ja tärkeitä politiikan osa-alueita ovat myös tasa-arvo ja ihmisoikeudet, koulutus- ja kulttuuripolitiikka, sote sekä talouspolitiikka, tulee luonto loogisesti silti aina ykkösenä. Sillä ilman tervettä maapalloa ekosysteemeineen ei ole elämää.

Tällä viikolla julkaistiin ympäristöjärjestöjen teettämä kysely suomalaisille eduskuntapuolueille, jossa kysyttiin niiden valmiuksista toteuttaa käytännön toimia luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi. 

Tärkeimpiä toimia luontokadon pysäyttämiseksi ovat:
🌲luonnonsuojelurahoituksen moninkertaistaminen ja 
🌲metsien riittävä suojelu valtion mailla. 
Puolueille vaikeimmat kysymykset liittyvät riittävän rahoituksen ja suojellun pinta-alan turvaamiseen. 

Kyselyn tulosten mukaan vain kaksi eduskuntapuoluetta on valmiita riittäviin toimiin luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Nämä puolueet ovat Vihreät ja Vasemmistoliitto. Tulos on pysäyttävä.

Olemme kriittisessä pisteessä, jossa me joko pysäytämme ilmaston kuumenemisen irtautumalla fossiilitaloudesta ja ryhdymme tarvittaviin suojelutoimiin luontokadon pysäyttämiseksi tai sitten annamme kaiken palaa. 

Suomen on huolehdittava siitä, että teemme oman osuutemme hyvin ja aikataulussa. Meidän on myös kansainvälisesti toimittava ilmasto- ja ympäristötoimia vauhdittaaksemme. Mikäli me emme konkreettisesti sitoudu luonnon ja ilmaston suojeluun, ovat seuraukset vaaralliset ja hallitsemattomat. 

Uskon ja toivon, että viisaat suomalaiset äänestäjät ymmärtävät ja luottavat äänensä vain sellaisille puolueille ja sellaisille ehdokkaille, jotka ovat valmiita taistelemaan ilmaston, luonnon ja elämän puolesta.


aluevaalit aluevaalit2022 eduskuntavaalit eduskuntavaalit2023 ehdokas hyvinvointialueet jäsenäänestys kiitokset kulttuuri lapset nuoret oppilashuolto perheet sosiaalityö taide tutkittutieto Varsinais-Suomen Vihreät varsinais-suomi Vihreät yhdenvertaisuus