Olen ääni Saaristomeren suojelun puolesta!

Saaristomerellä, on pitkä, kunniakas ja monivaiheinen historia, mutta sen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Kyseessä on ainutlaatuinen merialue koko maailman mittakaavassa. Saarten määrässä mitattuna se on maailman suurin. 

Vuosikymmeniä jatkuneen ravinnekuormituksen vuoksi Saaristomeri on kuitenkin, surullista kyllä, Suomen rannikon huonokuntoisin ja koko Itämeren heikkokuntoisimpia merialueita. Näkyvin merkki huonosta kunnosta ovat jokakesäiset runsaat sinileväkukinnot.

Saaristomeren tilan parantamiseksi on perustettu suojelurahastoja, on toteutettu satoja hankkeita, joilla on eri tavoin pyritty parantamaan sen herkän ekosysteemin tilaa. Toistaiseksi toimet ovat olleet riittämättömiä eikä merkittävää parannusta ole tapahtunut. 

Me varsinaissuomalaiset emme halua, että meremme tuhoutuu ja sen vuoksi Saaristomeren suojelussa pitää laittaa isompi vaihde päälle! Vapaaehtoisesta suojelusta on siirryttävä velvoittavampiin toimenpiteisiin. Suurin osa Saaristomerta rehevöittävästä fosforista on peräisin maataloudesta ja siksi toimenpiteet pitää kohdistaa erityisesti siihen.

Mitä pitää tehdä?

Jos tulen valituksi eduskuntaan, pidän Saaristomeren ja koko Itämeren puolta ja tuon aktiivisesti esiin sen ekologista ja virkistyksellistä arvoa, merkitystä ja potentiaalia elinkeinoelämälle, mutta myös saaristolaiselämän realiteetteja niin arkisesta, historiallisesta kuin identiteettinäkökulmastakin.

Asetetaan hallitusohjelman tavoitteeksi Saaristomeren ravinnevalumien pysäyttäminen ja meren parempi tila vuoteen 2027 mennessä. Tämä edellyttää ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön vastuuttamista. Toimenpiteiden kohdentamiseen tarvitaan korvamerkittyä rahoitusta Saaristomerelle.

Kirjataan Sanna Marinin hallituksen aloittaman Saaristomeri-ohjelman jatkaminen hallitusohjelmaan ja osoitetaan sille rahoitus valtion budjetista. 

Turvataan vesien ekologisen tilan parantamiseen tarkoitettu rahoitus (esim. Vesiensuojelun tehostamisohjelma ja Helmi-ohjelma) ja kohdistetaan se Saaristomerelle.

Keskitytään eduskuntakaudella 2023–2027 valuma-alueen ravinnekuormituksen vähentämiseen ja meressä olevan kuormituksen poistamiseen/hyödyntämiseen.

Ratkaistaan ravinteiden käyttö ja erityisesti kotieläintilojen ylijäämälannan hyödyntäminen Saaristomeren valuma-alueella viljelijää kannustavalla kierrätystuella. 

Sidotaan kierrätyslannoitteen hyödyntäminen riittävän alhaiseen peltomaan p-lukuun, minkä edellytyksenä on maataloushallinnon viljavuusanalyysien avaaminen kehittämistyöhön. Lannan fosforiperusteisen kierrätystuen rahoitustarve Lounais-Suomen alueella on noin 6 miljoonaa euroa vuodessa.


aluevaalit aluevaalit2022 eduskuntavaalit eduskuntavaalit2023 ehdokas hyvinvointialueet jäsenäänestys kiitokset kulttuuri lapset nuoret oppilashuolto perheet sosiaalityö taide tutkittutieto Varsinais-Suomen Vihreät varsinais-suomi Vihreät yhdenvertaisuus