KUKA OLEN?


Olen Essi Lindberg, 41-vuotias talous- ja tutkimusviestinnän asiantuntija ja vihreä lastensuojeluaktiivi Turun Kastusta ja tänä keväänä ehdolla eduskuntaan. Työskentelen viestintäpäällikkönä taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, minkä lisäksi toimin osatyökykyisiä työllistävän valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n hallituksessa.

Voit äänestää minua 2.4.2023 järjestettävissä eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen Vihreiden listalta.

Olen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan varavaltuutettu ja Sote-palvelulautakunnan varajäsen sekä Turun kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen.

Urani vaiheet pähkinänkuoressa

Koska tulen politiikan ulkopuolelta muutama sana taustoistani tässä kohtaa lienee paikallaan. Olen syntyperäinen turkulainen, mutta vietin lapsuuteni alkuvuodet maalla Maskussa, josta muutimme vanhempieni eron jälkeen 1980-luvun lopulla äidin kanssa takaisin Turkuun. Vietin iloisen ja harrastusten täyteisen lähiölapsuuden ja -nuoruuden Jäkärlässä eli Maariassa.

Lukion jälkeen asuin hetken Lontoossa, josta suuntasin Turun yliopistoon opiskelemaan humanistisia tieteitä kuten historian-, maiseman- ja kulttuuriperinnön tutkimusta sekä digitaalista kulttuuria. Vaihto-opiskelin vuoden Ranskan Normandiassa Caenin yliopistossa, jossa suoritin taidehistorian ja elokuva-alan opintoja. Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa tein sivuaineen visuaalisesta kulttuurista. Filosofian maisteriksi valmistuin vuonna 2010.

Jo valmistumistani ennen olin ehtinyt hankkia työkokemusta niin osallistavasta kaupunkisuunnittelusta, luovilta aloilta muotoilun ja kuvataiteen parissa kuin lähiöiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kestävästä kehittämisestäkin. Olin työskennellyt jo opiskeluaikoina Turun yliopiston lisäksi muun muassa Porin kaupungin kaupunkisuunnittelussa ja talousosastolla. Maisteriksi valmistuttuani tein historiallisten kaupunkipuistojen arvottamishanketta Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksella, jonka yhteydessä toimitin myös yleisohjeen Suomen historiallisten puutarhojen kestävään kehittämiseen (Suomen Rakennustieto Oy).

Kulttuuriympäristöhankkeiden päätyttyä muutin töiden perässä Helsinkiin. Pääkaupunkiseudulla tutustuin valtakunnalliseen sosiaalialan järjestökenttään suunnitellen ja koordinoiden kehittämishankkeita monikulttuurtisen lastensuojelun ja syrjinnänvastaisen työotteen kehittämisestä aina valtakunnalliseen nuorten asunnottomuuden ja ylivelkaantumiseen ehkäisytyöhön. Kiinnostuin kehittämistyössäni asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilun menetelmistä ja aloitin työn ohessa myös alan MBA-opinnot Laurea ammattikorkeakoulussa.

Vuodesta 2019 taloudellisen tutkimuslaitoksen viestinnän johtotehtävissä olen päässyt sukeltamaan soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen maailmaan. Se on tarjonnut aitiopaikan perehtyä siihen, kuinka hyvinvointi ja talous voidaan yhteensovittaa poliittisessa päätöksenteossa niin, että päätökset perustuvat faktojen osalta tutkimusnäyttöön. Työni on tarjonnut aitiopaikan perehtyä muun muassa maamme verojärjestelmään, työmarkkinoiden, työhyvinvoinnin, koulutuksen ja julkisen talouden rakenteisiin sekä alan uusimpaan tutkimukseen.

Miksi olen mukana politiikassa?

Vuosia monikulttuurisen lastensuojelun kentällä toimineena aktiivina minulle tärkeimpiä teemoja politiikassa ja elämässä ylipäänsä ovat lasten oikeudet eli lasten oikeus turvaan ja huolenpitoon, kasvuun ja koulutukseen eli onnelliseen lapsuuteen. Meidän aikuisten onkin suojeltava yhdenveroisesti ihan kaikkia lapsia ja huolehdittava, että heille jää elinkelpoinen planeetta meidän jälkeemme.

Puolustan poikkeuksetta ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista. Eriarvoisuuden torjuminen on myös taloudellinen kysymys, sillä ilman mahdollisimman monen osallisuutta koulutukseen ja työelämään emme pysty ylläpitämään kansantalouden kasvua, jolla puolestaan huolehditaan heikentyvästä huoltosuhteesta ja kustannetaan koko hyvinvointivaltion tulevaisuus.

Meidän on huolehdittava lähiluonnostamme, sen kaikista eläimistä, eliöistä ja kasveista, vain siten mekin voimme hyvin. Itselleni tärkeä suojelukohde on Saaristomeri, jonka pelastaminen vaatii pikaisia ja aiempaa velvoittavampia suojelutoimia. Lisäksi kannan huolta tuotantoeläinten tilanteesta – kysymys linkittyy niin ympäristöön, ilmastoon kuin terveyteenkin. Turkistarhauksen kaltaiset raakuudet kuuluvat jo historiaan.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen sekä luontokadon estäminen ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. Niiden ratkaisuun tarvitsemme ympäristöpolitiikkaan kytkeytyvää, täysin uudenlaista vihreisiin innovaatiioihin suuntaavaa innovaatiopolitiikkaa. Tätä varten meidän on uudistettava koko yritystykipalettimme.

Päättäjänä olen sitoutunut avoimeen, osallistavaan ja läpinäkyvään sekä tutkimukseen pohjaavaan päätöksentekoon. Jos tulen valituksi eduskuntaan, taistelen erityisesti tasa-arvoisen koulutuksen puolesta. Suomen on päättäväisesti lisäinvestoitava koulutukseen, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin. Vain siten pääsemme kestävän kasvun tielle.

Näiden asioiden puolesta taistelen ja tarvitsen siihen sinun tukeasi – äänestä!