Avainsana: lapset

  • Kestävää hyvinvointia rakennetaan terveysongelmia ehkäisemällä

    Kestävää hyvinvointia rakennetaan terveysongelmia ehkäisemällä

    Vaalien alla puolueet ja ehdokkaat antavat toinen toistaan kauniimpia ja korkealentoisempia vaalilupauksia. Minäkin olen ehdokkaana luvannut puolustaa erityisesti tiettyjä teemoja ja ryhmiä, kuten lapsia, nuoria ja perheitä, mielenterveyskuntoutujien ja päihdesairaiden palvveluita sekä ikäihmisten ja omaisten äänen kuulemista palvelujen ja hoidon suunnittelussa. Haluan myös huolehtia sote-ammattilaisten tasa-arvoisesta palkkauksesta, työoloista ja hyvinvoinnista. Näiden ryhmien puolustamisen taustalla on…

  • Turvataan lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä panostetaan sosiaalityöhön!

    Turvataan lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä panostetaan sosiaalityöhön!

    Nyt perustettavilla hyvinvointialueilla rakennetaan myös sosiaalipalvelut, jotka usein unohtuvat puhuttaessa terveydestä ja hyvinvoinnista. Lähdin aluevaaleihin ehdolle muun muassa siksi, että haluan olla puolustamassa sosiaalipalvelujen riittävää resursointia koko Varsinais-Suomessa. Erityisen tärkeänä pidän sosiaalipalveluja, joilla turvataan lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi, mutta yhtä tärkeänä pidän myös palveluja, joilla tuetaan perheitä. Sillä kun vanhempien hyvinvoinnista, toimeentulosta ja…